Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
Approval C/O
............................................................
 
Other information
Choose activities
Members information
AgesTotaltPojkarFlickorMedlemmar föreg årPojkar föreg årFlickor föreg år
0-5 år
6-18 år
19- år
Addresses
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
Approval contact
..................................................................
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Kassör (Optional registration)

Ordförande (Optional registration)

Sekreterare (Optional registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Frågor om föreningar kontakta Vellinge Direkt 040-42 50 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.7